ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ปทุมธานี Ø
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 39031 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 137061

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์จัดเก็บข้อมูล สัญญาจ้าง 3 เดือน(ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์จัดเก็บข้อมูล สัญญาจ้าง 3 เดือน(ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 400-500 บาท

งานประจำ : วันละ 400-500 บาท ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1.คีย์ข้อมูลสินค้า
2.จัดเก็บเอกสารเก็บกับข้อมูลสินค้า
3.ประสานงานหน่วยงานต่างๆ
4.ทำงานตามที่รับได้มอบหมายอื่นๆ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136796

ตำแหน่งงานว่างประสานงานหลังการขายบ้านจัดสรร

ตำแหน่งงานว่างประสานงานหลังการขายบ้านจัดสรร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ซื้อบ้านจากทางโครงการไปแล้ว เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อมบ้าน หรือเรื่องต่างๆที่ลูกบ้านแจ้งมา และประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการตามที่ลูกบ้านแจ้งมา
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136350

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000++

งานประจำ : 13,000++ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1. จัดทำใบแจ้งหนี้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
2. จัดทำเอกสารวางบิล และติดตามหนี้คงค้าง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
3. ลงรายการบันทึกบัญชี พร้อมจัดทำใบสำคัญรับ
4. ตรวจสอบรายงานภาษีขาย
5. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ จ่าย พร้อมติดตามเอกสารคงค้าง
6. ประสานงานกับลูกค้าในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136232

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-18,000

งานประจำ : 10,000-18,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ติดต่อร้านอาหาร เพื่อนำเสนอขายสินค้า และบริการ ,ออกงาน event เพื่อขายและโฆษณาสินค้า / ติดต่อร้านค้าส่ง เพื่อขายสินค้าและบริการ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136159

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-15,000

งานประจำ : 11,000-15,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ขับรถส่งของ,ตรวจเช็คสินค้าขึ้นรถ , วางบิล ,รับเอกสาร ,ทำคอมพิวเตอร์พอใช้ได้ ,ยกของหนักได้
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136111 เลขที่ประกาศ : 135229

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต Manufacturing Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต Manufacturing Manager

งานประจำ : เงินเดือน 40,000-80,000

งานประจำ : 40,000-80,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ประกาศ หาคนรุ่นใหม่ ร่วมองค์กรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตำแหน่ง Manufacturing Manager

1. วางแผนการผลิตและกำลังคน กำหนดการใช้งานทรัพยากรฝ่ายผลิต ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิต
2. วิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ศึกษาเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
4. กำกับดูแลการผลิตให้อยู่ในกำหนดเวลา ได้คุณภาพ และภายในงบประมาณ
5. ประสานงานกับฝ่ายขาย, การตลาด, จัดซื้อ และแผนกอื่น ๆ รวมถึงลูกค้าและ suppplier
6. สัมภาษณ์, ฝึกอบรม แ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135230

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-45,000

งานประจำ : 25,000-45,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ประกาศ หาคนรุ่นใหม่ ร่วมองค์กรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล

1. จัดทำเงินเดือน, ค่าตอบแทนพนักงาน และจัดทำค่าล่วงเวลา พิมพ์ Slip เงินเดือน โดยใช้โปรแกรมของบริษัท
2. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินเดือนและล่วงเวลา เปรียบเทียบกับงบประมาณ ส่งให้ผู้บริหาร
3. อัพเดทคู่มือพนักงาน
4. เช็คสถิติการขาดลา มาสาย, สรุปรายงานประจำเดือน, จัดทำใบเตือนพนักงาน
5. แจ้งเข้า, แจ้งออก, เปลื่ยนสิทธิ ประกันสังคม, นำส่งประกันสังคม, นำส่ง ภงด 1 / ภงด 3
6. งานสรรหาพนักงาน, จัดทำสัญญาจ้างงาน
7. จัด
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135228

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-45,000

งานประจำ : 25,000-45,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ประกาศ หาคนรุ่นใหม่ ร่วมองค์กรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตำแหน่ง Marketing Manager

1. บริหารจัดการการตลาดทั้งหมดในบริษัท และกิจกรรมภายในแผนกการตลาด
2. สร้างและพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบริษัท ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของบริษัท
3. ประสานงานกับฝ่ายขาย, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายผลิต และแผนกอื่นๆ รวมถึงลูกค้าและ supplier
4. วางแผนงบประมาณ และดำเนินการสร้างแผนการตลาดให้สอดคล้องตลอดทั้งปี
5. ทำรายงานพฤติกรรมลูกค้าทั้่งแบบ offline และ online
6. ประเมินผลทดลองงาน, ประเมินผลประจำปี ของพนักงานฝ่า
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135198

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา วิศวกรสนาม Project Engineer Project Manager

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา วิศวกรสนาม Project Engineer Project Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
-ขับรถโฟล์คลิฟท์ภายในคลังสินค้า
-ดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ตามกำหนดการซ่อมบำรุง
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135197

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบาร์โค๊ต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบาร์โค๊ต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
จัดทำปริ้นบาร์โค๊ตสินค้าประเภท ผลไม้
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132899

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ 4ล้อ (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ 4ล้อ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
- ขับรถส่งผลไม้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สามารถเริ่มงานได้ทันที)
-รู้จักเส้นทางกรุงเทพฯ-และปริมณฑล จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 132600

ตำแหน่งงานว่างSenior Full Stack Developer

ตำแหน่งงานว่างSenior Full Stack Developer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
• วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม Requirement ขององค์กร
• แก้ไขปัญหา และ ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
• ตรวจสอบ สร้าง และ ออกแบบ Relational Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
• ปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพ
• มีทักษะการเขียนโปรแกรมบน HTML5, CSS3, JavaScript,Python, PHP หรือ .Net เป็นอย่างดี
• มีทักษะด้านฐานข้อมูล MySQL, Ms SQL, MongoDBเคยพัฒนาหรือใช้ Framework : React.j
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131460

ตำแหน่งงานว่างครูฝึกพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างครูฝึกพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
จัดอบรมพนักขาย ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131462

ตำแหน่งงานว่างครูฝึกสอนช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างครูฝึกสอนช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
- ฝึกสอนช่างยนต์ ให้มีทักษะตามมาตรฐานของโตโยต้า
- ประสานงานการฝึกอบรมตามมาตรฐานของโตโยต้า
- จัดหาหลักสูตรอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะช่างของศูนย์บริการ
- จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม วัดผล และติดตามผลการเรียนรู้
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131384

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ออฟฟิศ1ตำแหน่ง) (โรงงาน 1 ตำแหน่ง)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ออฟฟิศ1ตำแหน่ง) (โรงงาน 1 ตำแหน่ง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
-ทำความสะอาดบริเวณด้านในและรอบบริษัท งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131272

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ทำงานด้านเอกสารต่างๆ,ติดต่อประสานงานกับบุคลภายนอก
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131271 เลขที่ประกาศ : 131273
เลขที่ประกาศ : 131092

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 22,000

งานประจำ : 22,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
-FLV Account
-Follow up payment
-Salary payment
-Balance sheet-Taxation
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี