ปทุมธานี หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ปทุมธานี หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปทุมธานี หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ปทุมธานี หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ปทุมธานี Ø
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี

เลขที่ประกาศ : 070987
No: 070987

jobin4.com

jobin4.com
MAGTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.

Support Production

Support Production

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
จัดเซตพาร์ทตามแบบของลูกค้าสำหรับรอผลิต
พิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบล และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070923

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ลาเบรอตานคลินิก) อุดรธานี

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ลาเบรอตานคลินิก) อุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน 9,000+com+incentive

งานประจำ : 9,000+com+incentive ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
รับผิดชอบในการให้บริการกับลูกค้าในด้าน การจัดทำประวัติ/ค้นหาประวัติลูกค้า, การทำ Treatment , การให้คำแนะนำกับลูกค้าในด้านการตรวจรักษา การใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดทำสต๊อกสินค้า ตลอดจนการตรวจสอบวัสดุบริการให้มีเพียงพอต่อการใช้งานภายในคลินิก และสนับสนุนการทำงานในฝ่ายบริการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070833

ผู้จัดการ การขาย-การตลาด

ผู้จัดการ การขาย-การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 40000up

งานประจำ : 40000up ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคำพร้อย
ดูแลเรื่องการตลาดและการขายโดยรวม
วางแผนการตลาด วางนโยบายการขาย
สามารถสร้างทีมขาย ทีมการตลาดได้
ดูแลเรื่องการตลาด oline
มีประสบการณ์โดยตรงทางด้าน cosmetic
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070791

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
2. จัดทำกระดาษทำการ เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ
3. จัดทำร่างรายงานตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้างาน
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070792

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1. จัดเตรียมเอกสารและติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สรรพากร,กรมธุรกิจการค้า ฯลฯ
2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070793

IT Support

IT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
2. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ Network
3. ให้ข้อมูลเบื้องต้นกรณีสาขาติดต่อเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070794

เลขานุการผู้บริหาร

เลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1. จัดตารางนัดหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท
2. จัดพิมพ์จดหมาย,บันทึกการประชุม,รายงาน และเอกสารอื่นๆ
3. ประสานงานและติดตามงานด้านต่างๆให้กับผู้บังคับบัญชา
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070790

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโส

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
* จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านบัญชีและการเงินต่อผู้บังคับบัญชา
* งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070766

พนักงานขายอุปกรณ์การแพทย์ ประจำสาขาศิริราช

พนักงานขายอุปกรณ์การแพทย์ ประจำสาขาศิริราช

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท ไม่รวมค

งานต่างประเทศ : 12,000 - 15,000 บาท ไม่รวมค ปทุมธานี สามโคก บางโพธิ์เหนือ
อยู่ขายสินค้าประจำร้าน สาขาศิริราช (ใกล้รพ.ศิริราช)
1.งานขายอุปกรณ์การแพทย์ประจำร้านค้า
2.รับผิดชอบดูแลลูกค้าและปิดการขาย
3.สรุปรายงานส่งเอกสารการขาย
4.มีอินเซนทีฟ
5.มีคอมมิชชั่น
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070731

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
สามารถทำงานบัญชีทั่วไปได้ ฯลฯ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070234

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับเพื่อการบันทึกบัญชี
จัดทำรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขาย และภาษีอื่นๆ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070236

หัวหน้าฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
- ดูแลควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- รายงานปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆในการทำงาน
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070192

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ปทุมธานี
1 การตวรจสอบวัตถุดิบ
2 การตรวจสอบกระบวนการผลิต
3 การตวรจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ
4 การจัดการทั่วไป
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070150

พนักงานขายPC ห้างโลตัส สาขาต่างจังหวัดจำนวนมาก **ด่วน**

พนักงานขายPC ห้างโลตัส สาขาต่างจังหวัดจำนวนมาก **ด่วน**

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 500-700 บาท

งานประจำ : วันละ 500-700 บาท ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
**ลักษณะงาน เชียร์ขาย-จัดชิมสินค้า ผลไม้นำเข้า
เริ่มงานวันที่ 21-27 ม.ค. และ 1-3 , 8-10 ,15-17 กพ.62

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070143

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 บาท

งานประจำ : 12000-15000 บาท ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์
1.การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้หรือสนับสนุนสำหรับการผลิต
2.ติดตามการส่งมอบจากผู้ขายให้ตรงกับความต้องการของการผลิต
3.รับผิดชอบในการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง, การทบทวนข้อตกลงกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
4.จัดซื้อจัดจัดจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำเอกสารการจัดซื้อ ใบออร์เดอร์ ใบเก็บเงิน ส่งใบสั่งซื้อ
5.สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพในหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จ
6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069877

เจ้าหน้าที่บัญชีรายจ่าย (ประจำสำนักงานเพลินจิต ติด BTS เพลินจิต)

เจ้าหน้าที่บัญชีรายจ่าย (ประจำสำนักงานเพลินจิต ติด BTS เพลินจิต)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
รับผิดชอบงานด้านบัญชีรายจ่าย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069876

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (แพนคลินิก สาขา นครปฐม)

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (แพนคลินิก สาขา นครปฐม)

งานประจำ : เงินเดือน 9,300++

งานประจำ : 9,300++ ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
ต้อนรับลูกค้า ทำทะเบียนประวัติ เป็นผู้ช่วยแพทย์
บริการทำทรีทเม้นท์ให้ลูกค้า เก็บเงิน จ่ายยา
ตรวจเช็คสต็อกสินค้า
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069853

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางกะดี
1.วางแผนและติดตามการจัดซื้อภายในประเทศให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้า
2.เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อและเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
3.จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request/PR) และ ใบสั่งซื้อ (PO.) ตามวิธีการทำงานที่กำหนด
4.สรุปและรายงานผลการดำเนินการและเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อผู้บังคับบัญชา
5.อื่นๆ

(ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069825

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Guest Relation Officer)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Guest Relation Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี
ต้อนรับลูกค้าที่มารับบริการและประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่ลูกค้ามาใช้บริการ

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069683

เขียนแบบเครื่องกล

เขียนแบบเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000

งานประจำ : 18,000-25,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสี่
เขียนแบบเครื่องจักร Auto CAD ,Solid Work วางแบบเครืองจักรลงแปลนลูกค้า และควบคุมการผลิตตามแบบ

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 4 วันที่ผ่านมา

หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี