ปทุมธานี คลองหลวง หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ปทุมธานี คลองหลวง หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปทุมธานี คลองหลวง หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ปทุมธานี คลองหลวง หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ปทุมธานี Ø
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 39025 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 137061

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์จัดเก็บข้อมูล สัญญาจ้าง 3 เดือน(ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์จัดเก็บข้อมูล สัญญาจ้าง 3 เดือน(ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 400-500 บาท

งานประจำ : วันละ 400-500 บาท ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1.คีย์ข้อมูลสินค้า
2.จัดเก็บเอกสารเก็บกับข้อมูลสินค้า
3.ประสานงานหน่วยงานต่างๆ
4.ทำงานตามที่รับได้มอบหมายอื่นๆ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136796

ตำแหน่งงานว่างประสานงานหลังการขายบ้านจัดสรร

ตำแหน่งงานว่างประสานงานหลังการขายบ้านจัดสรร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ซื้อบ้านจากทางโครงการไปแล้ว เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อมบ้าน หรือเรื่องต่างๆที่ลูกบ้านแจ้งมา และประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการตามที่ลูกบ้านแจ้งมา
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136400

ตำแหน่งงานว่างสโตร์

ตำแหน่งงานว่างสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม
- ควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ
- ตรวจเช็ครับสินค้าเข้า
- จ่ายสินค้าตามใบเบิกวัตถุดิบแต่ละแผนก

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136350

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000++

งานประจำ : 13,000++ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1. จัดทำใบแจ้งหนี้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
2. จัดทำเอกสารวางบิล และติดตามหนี้คงค้าง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
3. ลงรายการบันทึกบัญชี พร้อมจัดทำใบสำคัญรับ
4. ตรวจสอบรายงานภาษีขาย
5. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ จ่าย พร้อมติดตามเอกสารคงค้าง
6. ประสานงานกับลูกค้าในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136232

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-18,000

งานประจำ : 10,000-18,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ติดต่อร้านอาหาร เพื่อนำเสนอขายสินค้า และบริการ ,ออกงาน event เพื่อขายและโฆษณาสินค้า / ติดต่อร้านค้าส่ง เพื่อขายสินค้าและบริการ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136159

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-15,000

งานประจำ : 11,000-15,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ขับรถส่งของ,ตรวจเช็คสินค้าขึ้นรถ , วางบิล ,รับเอกสาร ,ทำคอมพิวเตอร์พอใช้ได้ ,ยกของหนักได้
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 19 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136111
เลขที่ประกาศ : 135859

ตำแหน่งงานว่างR&D หัวหน้าหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างR&D หัวหน้าหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหก
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการของบริษัท
2.ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมและ สำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค
3.ศึกษา ทดสอบ วิจัย ค้นคว้า พัฒนาและเปรียบเทียบ วัตถุดิบและแหล่งวิตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาที่ต้นทุนต่ำกว่าเดิมหรือเป็นไปตามที่บริษัทต้องการ

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135593

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม
- ติดต่อประสานงานฝ่ายขาย
- คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสารหางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135478

ตำแหน่งงานว่างโรยตัว

ตำแหน่งงานว่างโรยตัว

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหก
1. มีประสบการณ์การด้านการตลาดออนไลน์
2. มีประสบการณ์การด้านการทำสื่อการตลาด
3.มีประสบการณ์ด้านตลาดอาหาร
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135229

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต Manufacturing Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต Manufacturing Manager

งานประจำ : เงินเดือน 40,000-80,000

งานประจำ : 40,000-80,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ประกาศ หาคนรุ่นใหม่ ร่วมองค์กรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตำแหน่ง Manufacturing Manager

1. วางแผนการผลิตและกำลังคน กำหนดการใช้งานทรัพยากรฝ่ายผลิต ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิต
2. วิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ศึกษาเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
4. กำกับดูแลการผลิตให้อยู่ในกำหนดเวลา ได้คุณภาพ และภายในงบประมาณ
5. ประสานงานกับฝ่ายขาย, การตลาด, จัดซื้อ และแผนกอื่น ๆ รวมถึงลูกค้าและ suppplier
6. สัมภาษณ์, ฝึกอบรม แ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135230

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-45,000

งานประจำ : 25,000-45,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ประกาศ หาคนรุ่นใหม่ ร่วมองค์กรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล

1. จัดทำเงินเดือน, ค่าตอบแทนพนักงาน และจัดทำค่าล่วงเวลา พิมพ์ Slip เงินเดือน โดยใช้โปรแกรมของบริษัท
2. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินเดือนและล่วงเวลา เปรียบเทียบกับงบประมาณ ส่งให้ผู้บริหาร
3. อัพเดทคู่มือพนักงาน
4. เช็คสถิติการขาดลา มาสาย, สรุปรายงานประจำเดือน, จัดทำใบเตือนพนักงาน
5. แจ้งเข้า, แจ้งออก, เปลื่ยนสิทธิ ประกันสังคม, นำส่งประกันสังคม, นำส่ง ภงด 1 / ภงด 3
6. งานสรรหาพนักงาน, จัดทำสัญญาจ้างงาน
7. จัด
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135228

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-45,000

งานประจำ : 25,000-45,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ประกาศ หาคนรุ่นใหม่ ร่วมองค์กรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตำแหน่ง Marketing Manager

1. บริหารจัดการการตลาดทั้งหมดในบริษัท และกิจกรรมภายในแผนกการตลาด
2. สร้างและพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบริษัท ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของบริษัท
3. ประสานงานกับฝ่ายขาย, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายผลิต และแผนกอื่นๆ รวมถึงลูกค้าและ supplier
4. วางแผนงบประมาณ และดำเนินการสร้างแผนการตลาดให้สอดคล้องตลอดทั้งปี
5. ทำรายงานพฤติกรรมลูกค้าทั้่งแบบ offline และ online
6. ประเมินผลทดลองงาน, ประเมินผลประจำปี ของพนักงานฝ่า
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135198

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา วิศวกรสนาม Project Engineer Project Manager

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา วิศวกรสนาม Project Engineer Project Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
-ขับรถโฟล์คลิฟท์ภายในคลังสินค้า
-ดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ตามกำหนดการซ่อมบำรุง
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135197

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบาร์โค๊ต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบาร์โค๊ต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
จัดทำปริ้นบาร์โค๊ตสินค้าประเภท ผลไม้
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134575

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ปทุมธานี คลองหลวง คลองเจ็ด
ติดต่อประสานงาน
สื่อสารภายใน
ใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134305

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-40,000 บาท

งานประจำ : 30,000-40,000 บาท ปทุมธานี คลองหลวง คลองห้า
ดูแลควบคุมระบบงานในฝ่ายการเงิน-บัญชี ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนออนุมัติ จัดทำงบดุล กำไร ขาดทุน ปิดงบ ทำรายงานด้านบัญชีประจำสัปดาห์ เดือน ปี จัดทำและตรวจสอบเอกสารงวดงานผู้รับเหมาก่อนทำเอกสารสั่งจ่าย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132899

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ 4ล้อ (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ 4ล้อ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
- ขับรถส่งผลไม้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สามารถเริ่มงานได้ทันที)
-รู้จักเส้นทางกรุงเทพฯ-และปริมณฑล จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 132600

ตำแหน่งงานว่างSenior Full Stack Developer

ตำแหน่งงานว่างSenior Full Stack Developer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
• วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม Requirement ขององค์กร
• แก้ไขปัญหา และ ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
• ตรวจสอบ สร้าง และ ออกแบบ Relational Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
• ปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพ
• มีทักษะการเขียนโปรแกรมบน HTML5, CSS3, JavaScript,Python, PHP หรือ .Net เป็นอย่างดี
• มีทักษะด้านฐานข้อมูล MySQL, Ms SQL, MongoDBเคยพัฒนาหรือใช้ Framework : React.j
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132010

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายออนไลน์ (Admin sale online)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายออนไลน์ (Admin sale online)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม
• ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นต่างๆ และให้คำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
• ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง-ปิดการขาย
• สรุปยอดประจำวัน และวิเคราะห์ลูกค้า
• นัดหมายลูกค้าที่สนใจผ่านระบบ Online เพื่อเข้าพบ
• บริการหลังการขายอื่นๆ เช่น ตามสินค้า รับฟังและแก้ไข ข้อติชมจากทางลูกค้า
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่นงานเอกสาร งาน admin

เราเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และชุดครัว งานมีความซับซ้อนไม่มาก สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก
บรรยากาศทำงานเป็นกันเอง ผู้บริหารดูแลและรับฟังความเห็นอย่างใ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี