เลขที่ประกาศ : 080574

นักเทคนิคการแพทย์ งานประจำ 20,000 บาทขึ้นไป ค่าป

นักเทคนิคการแพทย์ งานประจำ 20,000 บาทขึ้นไป ค่าป

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป ค่าป
สถานที่ : ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต

ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ตามหลักอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์อย่างเป็นระบบ

นักเทคนิคการแพทย์

ตรวจโรคจากสิ่งที่ส่งมาตรวจ (ปัสสาวะ อุจจาระ เลือด หรือของเหลวจากร่างกาย) นอกจากนี้ยังผันตัวไปเป็นนักวิจัยตามห้องแล็บ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป ค่าประสบการณ์ + ใบประกอบวิชาชีพ 5,000

สวัสดิการ :
ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุหมู่,เบี้ยขยัน,โบนัส ,ชุดฟอร์ม,กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ วันเกิด ปีใหม่ สงกรานต์ ต้อนรับพนักงานใหม่,ท่องเที่ยวนอกสถานที่่ประจำปี,ตรวจสุขภาพประจำปี,กองทุนสวัสดิการพนักงาน,เบี้ยเลี้ยง,ค่าคอมมิสชั่น,ค่าโทรศัพท์

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.มีความรู้ความสามารถในงานเทคนิคการแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. 2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 3. 3.มีความสามารถในการศึกษาและการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 4. 4.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 5. 5.ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปสาขาเทคนิคการแพทย์ 6. 6.

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัทศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

จังหวัด : ปทุมธานี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 14/03/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 14/04/2562
เข้าชม : 1 - 76 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
2 ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์


หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี